iniciar sessió automàticament

iniciar sessió automàticament

Com es pot iniciar sessió automàticament en un equip que pertany a un domini amb un usuari i credeciales determinades. La solució és simple, únicament només cal afegir aquestes credencials de l’usuari, unes línies a l’registre de windows.

Crea un fitxer registre i guardar com * .reg 

================================================================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
“AutoAdminLogon”=”1”
“DefaultDomainName”=”domini”
“DefaultUserName”=”usuari”
“DefaultPassword”=”contrasenya”

================================================================